KONTAKT

Struktura kompanije i kontakti.

Uprava i marketing

  • Lejla Nedžibović, direktor

Prodaja

  • Haris Heljić, voditelj prodaje

Tim stručno-komercijalnih saradnika

  • Davorka Kezija, Specijalist upravljanja proizvodima
  • Dražen Gojković
  • Denis Škampo
  • Aida Šišić Kadić

Ured

  • Irma Arnautović-Vukićević, Poslovni asistent

Kontakti

Salveo d.o.o.
Valtera Perića 22
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 552905
Fax: +387 33 552906
office-bih@salveo-pharma.com


Ostali podaci

Općinski sud u Sarajevu
Br.rj.: 065-0-Reg-08-003789
MBS 65-01-0948-08
ID 4201412710002
PDV 201412710002
Raiffeisen bank dd 1610000083340083