KONTAKT

Struktura kompanije i kontakti.

Uprava

  • Lejla Nedžibović, direktorica

Marketing

  • Melisa Hidić Kopić, voditeljica grupe proizvoda

Prodaja

Voditelj ključnih kupaca

  • Dražen Gojković

Tim stručno-komercijalnih saradnika

  • Denis Škampo
  • Željka Đukanović
  • Arjana Kondić
  • Lamija Kuka

Ured

  • Irma Arnautović-Vukićević, Poslovni asistent

Kontakti

Salveo d.o.o.
Valtera Perića 22
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 552905
Fax: +387 33 552906
office-bih@salveo-pharma.com


Ostali podaci

Općinski sud u Sarajevu
Br.rj.: 065-0-Reg-08-003789
MBS 65-01-0948-08
ID 4201412710002
PDV 201412710002
Raiffeisen bank dd 1610000083340083