[VIDEO] Podizanje svijesti o važnosti samoliječenja 02.07.2021.

Radošević i Bonevski za HRT o trendu samoliječenja i svijesti o vlastitom zdravlju.

U Hrvatskoj je trend samoliječenja posljednjih godina sve rašireniji, ali u poređenju sa zapadnoevropskim zemljama svijest o vlastitom zdravlju i samoliječenju nije još uvijek na zadovoljavajućem nivou, rečeno je u prilogu HRT-ove emisije Zdrav život, a u kojem su gostovale Martina Bonevski i Mirna Radošević, magistre farmacije i članice Uređivačkog odbora Hrvatske udruge proizvođača bezreceptnih proizvoda.

"Ovo je rezultat nedostatka edukacije i razine svijesti o tome koliko je zdravlje važno i kako možemo preuzeti odgovornost za vlastito zdravlje. Krovno i institucionalno ne postoje jasne smjernice koje bi poticale naše građane na brigu o vlastitom zdravlju.", izjavila je Radošević za Zdrav život.

Martina Bonevski kazala je kako samoliječenje podrazumijeva odabir i upotrebu bezreceptnih lijekova, dodataka prehrani i medicinskih proizvoda u svrhu prevencije i/ili liječenja bolesti ili simptoma koje pacijenti sami prepoznaju.

Šta su još rekle o trendu samoliječenja i svijesti o vlastitom zdravlju te zašto su, kad se pojavi manji zdravstveni problem, apoteke prva vrata na koja treba pokucati, pogledajte u prilogu.

 

 

Hrvatsko udruženje proizvođača bezreceptnih proizvoda (CASI), je prije nekoliko godina objavio Priručnik za samoliječenje koji je dostupan za zdravstvene profesionalce online.

#selfmedication #CASI #salveo