Webinar: Upravljanje vremenom i prioritetima za zdravstvene profesionalce 15.01.2021.

Webinar će, 27. januara od 18 do 20 sati, održati doc.dr.sc. Arijana Meštrović, mag.pharm, FFIP Pharma Expert i Jasmina Lukačević, Human Resources konzultant, HRPRO d.o.o.

Nakon petnaestogodišnjeg rada u ljekarništvu apotekarskom sektoru, Arijana Meštrović se posvetila edukaciji i razvoju kompetencija u ljekarništvu farmaciji, a što uspješno radi posljednjih 12 godina.  U njenom fokusu je  implementacija usluga i novih pristupa ljekarničkoj skrbi farmaceutskoj skrbi. Trener je komunikacijskih, prodajnih i prezentacijskih vještina. 

Jasmina Lukačević se specijalizovala za područje upravljanja ljudskim potencijalima te se bavi savjetovanjem i edukacijom u domeni razvoja ljudskih potencijala, rukovoditeljskih vještina i organizacijskog razvoja te povezanim metodologijama i informatičkim alatima. 

Šta je bitno, a šta hitno? 

Na našem webinaru, zajedno će obuhvatiti važnu temu odgovornog upravljanja vremenom i prioritetima.  Na primjerima iz svakodnevne prakse polaznicima će pružiti priliku da provjere svoja razmišljanja o tome šta je bitno,  a šta hitno i kojim bi radnjama trebali posvetiti više vremena, a kojima veći stepen prioriteta. 

Pridružite se webinaru i ohrabrite se da preuzmete aktivnu ulogu u upravljanju vašim vremenom i prioritetima!  

Na webinaru će polaznici saznati trendove, naučiti metode i tehnike, osvijestiti važnost postavljanja ciljeva i zadataka, utvrđivanja prioriteta, planiranja i korištenja vremena obzirom na uticaj i uloženo vrijeme, važnost i hitnost izvršavanja. 

Sadržaj webinara: 

 • Naš odnos i stav prema upravljanju vremenom 
 • Definicija, pristup i glavne preporuke 
 • Metode i tehnike upravljanja vremenom 
 • Matrica hitno/bitno 
 • Metoda uticaj/uloženo vrijeme 
 • „Not-to-do“ lista 
 • A-STO! metoda u biomedicini (administracija, struka, tehnika, organizacija) 
 • Postavljanje ciljeva i prioriteta 
 • Kratkoročni i dugoročni ciljevi i postavljanje prioriteta 
 • Delegiranje i donošenje odluka 
 • Dobrobiti upravljanja vremenom i uticaj na motivaciju 
 • Moji sljedeći koraci i planovi 

 

Kome je namijenjena edukacija? 

Edukacija je namijenjena magistrima farmacije, ljekarima i njihovim timovima koji rade u području primarne zdravstvene zaštite te se svakodnevno susreću s izazovom procjene prioriteta između organizacijsko-administrativnih poslova i pružanja usluga pacijentima.  

Sve informacije potrebne za prijavu! 

 • Datum održavanja: 27. januara 2021. 
 • Vrijeme održavanja: od 18 do 20 sati  
 • Kotizacija: 30 EUR u KM protuvrijednosti na dan uplate 
 • Mjesto: ZOOM platforma 
 • Svoju uplatu izvršite na linku: https://tpos.payway.com.hr/10002053.aspx 
 • Popunite tražene podatke te u polje Broj narudžbe upišite 1 
 • Nakon što se uplata evidentira, na mail vam stiže link za registraciju na webinar 

 

Postavite pitanja unaprijed 

Učestvovanje na webinaru uključuje priliku za povezivanje s kolegicama i kolegama iz regije, aktivno praćenje predavanja i preporuka, učestvovanje u vježbama i aktivnostima, postavljanje pitanja i pristup e-materijalima (Flipbook s predavanjima i smjernicama). 

Konkretna pitanja i primjere o organizaciji vremena i prioriteta možete postaviti unaprijed na arijana.mestrovic@pharmaexpert.hr  ili jasmina.lukacevic@hrpro.hr

Temeljna poslovna vještina – upravljanje vremenom 

Upravljanje vremenom i prioritetima pripada u temeljnu poslovnu vještinu i znatno utiče na efikasnost te na ličnu odgovornost, angažovanost i motivisanost.  

Upravljanje vremenom pomaže ostvariti „work-life balance“ koji je još teže postići danas kada radimo i prekovremeno i u izolovanim timovima. 

Uplatu kotizacije za webinar možete uplatiti putem linka:   

https://tpos.payway.com.hr/10002053.aspx 

Veselimo se vašem dolasku. 

* Organizator webinara je Space2C. 

Opšte uslove korištenja usluge, pročitajte na: https://bit.ly/3lK2KQh